Neem direct contact met ons op voor een gratis intake en om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Waarom moet u betalen voor het controleren van uw vaststellingsovereenkomst? Er zijn aanbieders die dat gratis doen. Houd er daarbij rekening mee dat alleen de controle gratis is, en niet het advies dat wordt gegeven over de aanpassingen en aanvullingen die nodig zijn in de vaststellingsovereenkomst. Daarvoor moet u wel betalen bij de andere aanbieders. En zonder dat advies heeft u niks aan de controle.

Wij willen heel duidelijk zijn over de kosten die u heeft. Deze kosten zetten we vooraf ook duidelijk voor u op papier. U betaalt dit bedrag alleen als uw werkgever de juridische kosten niet betaalt. Meestal betaalt de werkgever de juridische kosten. Dus in de meeste gevallen hoeft u niet zelf te betalen. Alleen als de werkgever de juridische kosten niet betaalt, betaalt u aan ons voor de check en het advies.

Op die manier weet iedereen waar die aan toe is.

Om het recht op een WW-uitkering te behouden is het belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat het initiatief tot beëindiging van het dienstverband uitgaat van de werkgever en dat er geen dringende reden is voor ontslag. Ook is het belangrijk om bij de einddatum van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. En zo zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan de vaststellingsovereenkomst moet voldoen. Wij controleren dat voor u.

U kunt denken aan de volgende onderwerpen die geregeld moeten worden in een vaststellingsovereenkomst:

– einddatum arbeidsovereenkomst
– transitievergoeding of ontslagvergoeding
– eindafrekening
– inleveren van bedrijfsbezittingen
– wel of geen vrijstelling van werkzaamheden
– geheimhouding
– wel of geen relatiebeding of concurrentiebeding
– vergoeding van juridische kosten
– getuigschrift
– finale kwijting

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst in onderling overleg, ook wel: met wederzijds goedvinden, kunnen beëindigen. Het is dan niet nodig om een procedure te starten bij de kantonrechter of het UWV.

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die werkgever en werknemer maken over de beëindiging van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.