Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor de transitievergoeding. Een werknemer heeft niet meer pas na twee jaar recht op een transitievergoeding maar meteen vanaf het begin van het dienstverband.

Ook de berekening van de transitievergoeding is veranderd en per 1 januari 2020 en is een derde maandsalaris per dienstjaar. Een resterend deel van een jaar wordt naar rato berekend.

Een werkgever kan van het UWV compensatie krijgen voor het uitbetalen van een transitievergoeding in geval van beeindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiermee is als het goed is een einde gekomen aan zogenaamde slapende dienstverbanden.

Lees hier de informatie van Rijksoverheid over de transitievergoeding.

Neem contact met ons op bij mogelijk ontslag.