Een dienstverband kan door opzegging, een ontslagbrief, ten einde komen.

Een contract voor bepaalde tijd kan alleen opgezegd worden als die mogelijkheid in het contract staat. Als het er  niet in staat en een van partijen wil de arbeidsovereenkomst beëindigen, dan kan het beste gekozen worden voor een vaststellingsovereenkomst, beëindiging met wederzijds goedvinden.

De werknemer kan in de ontslagbrief schrijven dat hij ook het openstaande loon, opgebouwde vakantiedagen, etc, wil ontvangen en ook een getuigschrift.

Lees meer over opzegging en vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden)

Let op: Als je als werknemer zelf ontslag neemt, ben je doorgaans verwijtbaar werkloos, en zal je geen WW-uitkering krijgen van het UWV. Het is dan beter om een vaststellingsovereenkomst te tekenen met werkgever.

Download gratis een voorbeeld brief voor werknemer om het dienstverband op te zeggen!

Neem contact met ons op bij mogelijk ontslag.