Per januari 2020 is er een nieuwe wettelijke regeling over de transitievergoeding. Het recht op een transitievergoeding ontstaat niet pas na twee jaar, maar wordt direct opgebouwd vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst.

De berekening van de transitievergoeding is ook anders sinds 2020. Er geldt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Een deel van een jaar wordt berekend naar rato.

Werkgever kan bij het UWV om compensatie vragen voor uitbetaalde transitievergoeding al de reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschiktheid is.

Lees hier de informatie van Rijksoverheid over de transitievergoeding.

Neem contact met ons op bij mogelijk ontslag.