Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die eindigt, moet de werkgever minimaal een maand voor de einddatum de werknemer schriftelijk berichten of hij het dienstverband wil verlengen of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit heet de aanzegplicht .

Als een contract korter is dan zes maanden dan geldt de aanzegplicht niet. Ook niet als een contract voor de projectduur is aangegaan.

Indien werkgever de werknemer niet aanzegt, dan moet hij aan de werknemer een aanzegvergoeding betalen. Die is een bruto maandsalaris. Bij te late aanzegging, geldt de aanzegvergoeding naar rato over de te late periode.

Na einde van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer tot twee maanden om de aanzegvergoeding op te eisen. Anders is hij te laat en vervalt zijn recht. De werknemer kan binnen twee maanden na einde van de arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om de aanzegvergoeding op te eisen.

Download hier gratis de voorbeeldbrief om de aanzegvergoeding te claimen!

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag. Neem contact met ons op.