De transitievergoeding die sinds 2020 wettelijk geldt is een derde van het maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding wordt gehanteerd door de kantonrechter en het UWV.

De transitievergoeding is maximaal eur 83.000 of eenmaal het jaarsalaris, als dat hoger is.

In onderling overleg, met wederzijds goedvinden, kunnen werkgever en werknemer echter een andere, hogere ontslagvergoeding afspreken. De afspraken over beëindiging van het dienstverband kunnen worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Binnen een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst moet werkgever de transitievergoeding betalen aan werknemer. Als de transitievergoeding niet tijdig wordt betaald, moet de werkgever 2% wettelijke rente daarover betalen.

Binnen drie maanden na afloop van het dienstverband kan werknemer een gerechtelijke procedure starten bij de kantonrechter als de werkgever niet betaalt.

Wilt u een gratis intake gesprek?

Denkt u dat u recht heeft op een transitievergoeding maar krijgt u die niet, neem dan contact met ons op.