Vaststellingsovereenkomst zieke werknemer

Een zieke werknemer moet zich ziekmelden bij de werkgever. De werkgever zal de arbodienst hierover berichten. De werknemer moet informatie geven over zijn ziekte aan de bedrijfsarts, maar niet aan de werkgever. De werkgever mag er ook niet naar vragen. De werkgever mag weten dat de werknemer ziek is, enigszins hoe lang het duurt en wat de belastbaarheid is van de werknemer.

Verder kan de werkgever voorschriften hebben gesteld waaraan de zieke werknemer zich moet houden. Bijvoorbeeld het moeten thuisblijven of het doorgeven van een ander zorgadres en de verplichting te reageren op de oproep van de bedrijfsarts.

De werknemer mag natuurlijk wel de werkgever informeren. Dat komt ook vaak voor. Zeker als met de re-integratie begonnen wordt.

De bedrijfsarts heeft de informatie nodig om te beoordelen of de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon. En bij langere ziekte is het nodig voor de re-integratie van de werknemer.

En als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts heeft hij het recht om een second opinion te vragen.

De werknemer kan ook het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Dat komt nog weleens voor als partijen het niet eens zijn over de re-integratie.

De werknemer mag op eigen initiatief naar de bedrijfsarts, ook preventief, als hij niet ziek is.

Als de werknemer zich niet houdt aan de re-integratie voorschriften van de werkgever dan mag de werkgever het loon stopzetten (loonstop). Er is dan geen recht op loon over de periode dat de werknemer niet aan de voorschriften voldoet. Als hij zich niet houdt aan de controlevoorschriften, dan mag het loon worden opgeschort. Het loon moet dan alsnog volledig worden betaald over de periode dat de werknemer zich niet aan de voorschriften hield.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

De Rijksoverheid geeft de  volgende informatie inzake een zieke werknemer.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, Neem contact met ons op.