Vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden

In veel situaties van ontslag komt er geen rechtbank procedure of ontslag procedure bij het UWV, maar eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst met elkaar tekenen. Dat wordt ook wel beeindigingsovereenkomst genoemd.

Hiermee wordt een stressvolle en soms langdurige rechtszaak voorkomen. Werkgever en werknemer kunnen op een normale manier uit elkaar gaan. Over het algemeen krijgt u een redelijke ontslagvergoeding. En behoudt u recht op een WW-uitkering.

Voor werkgever is dit ook een gunstige manier. Hij krijgt zekerheid over de beeindiging van het dienstverband. Ook scheelt het aanzienlijk in de advocaatkosten. Ook krijgt de werkgever zekerheid over de ontslagvergoeding die hij aan de werknemer betaalt.

Over het algemeen laat de werkgever de vaststellingsovereenkomst opstellen en stuurt het concept naar de werknemer. De werknemer kan er een specialist naar laten kijken en indien nodig de inhoud laten aanpassen. Als partijen het met elkaar eens zijn, wordt de vaststellingsovereenkomst door beide partijen getekend. De werknemer heeft dan nog twee weken het recht om terug te komen op de vaststellingsovereenkomst.

Om het recht op een WW-uitkering te behouden is het van belang dat het initiatief komt van de werkgever en er mag geen sprake zijn van een ontslag op staande voet of verwijtbaar handelen van de werknemer.

Natuurlijk zijn er nog meer zaken die in de vaststellingsovereenkomst geregeld moeten worden. Onze ervaren advocaat kan u daarbij helpen.

De rijksoverheid geeft meer informatie inzake wederzijds goedvinden.

Wilt u meer informatie over wederzijds goedvinden, neem contact met ons op.