Vaststellingsovereenkomst transitievergoeding

Beëindigt uw werkgever uw arbeidsovereenkomst? Wordt u ontslagen? Of beëindigt u samen uw dienstbetrekking met wederzijds goedvinden? Dan kunt u recht hebben op de transitievergoeding. Dat is een soort ontslagvergoeding. Deze wordt bruto berekend met uw bruto salaris en vaste looncomponenten.

De werkgever houdt de loonbelasting in van de bruto transitievergoeding en betaalt de vergoeding netto vergoeding aan u uit.

Hoe hoog de transitievergoeding is hangt af van uw loon en hoelang u in dienst bent geweest.
Per volledig dienstjaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Als u een deel van een jaar heeft gewerkt, dan wordt voor dat deel de transitievergoeding per dag berekend.
Bij de berekening neemt u het bruto maandsalaris, met vakantiegeld, toeslagen, overuren, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

Wil uw werkgever uw dienstbetrekking beëindigen met wederzijds goedvinden? Dan kunnen wij de vaststellingsovereenkomst voor uw controleren. Daarin moet ook de transitievergoeding worden opgenomen.

Klik hier om de transitievergoeding te berekenen.

Klik hier om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren.