Vaststellingsovereenkomst tijdelijk contract | bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe vanzelf als de afgesproken duur voorbij is. In dat geval is er dus geen toestemming van UWV Werkbedrijf of de kantonrechter nodig. Dat is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) wel het geval.

Dit geldt ook in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap. De arbeidsovereenkomst stopt automatisch. Bij ziek uit dienst is er mogelijk recht op een Zw-uitkering van het UWV.

Er is wel een uitzondering op de regel dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch stopt. Namelijk als er voldaan wordt aan de ketenregeling of als je voorafgaand aan het contract voor bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd had bij dezelfde werkgever.

De ketenregeling houdt in dat er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aangegaan mogen worden in een tijd van twee jaar. Als eventuele tussenliggende periode langer is dan zes maanden begint het tellen opnieuw.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Neem contact met ons op.