Vaststellingsovereenkomst spoor 2 traject

Beëindigt uw werkgever uw arbeidsovereenkomst? Wordt u ontslagen? Of beëindigt u samen uw dienstbetrekking met wederzijds goedvinden? Dan kunt u recht hebben op de transitievergoeding. Dat is een soort ontslagvergoeding. Hoe hoog de transitievergoeding is hangt af van uw loon en hoelang u in dienst bent geweest.

Per volledig dienstjaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Als u een deel van een jaar heeft gewerkt, dan wordt voor dat deel de transitievergoeding per dag berekend.
Bij de berekening neemt u het bruto maandsalaris, met vakantiegeld, toeslagen, overuren, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

Als u ziek bent dan is het vaak niet verstandig om akkoord te gaan met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Want als u ziek bent heeft u geen recht op een WW uitkering. En komt u ook niet in aanmerking voor een ziektewetuitkering, omdat u dan verwijtbaar akkoord bent gegaan met beëindiging van de dienstbetrekking tijdens ziekte. Hetzelfde geldt voor de situatie dat u in een reintegratietraject zit en inmiddels in spoor 2 bij een andere werkgever werkt. Want gedurende de eerste twee jaar van ziek in dienst hoort de werkgever u door te betalen, dus dat geldt ook als u in spoor 1 of spoor 2 van reintegratie zit.

In sommige uitzonderingsgevallen kunt u wel tijdens ziekte met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beeindigen, maar het is dan wel verstandig om hiervoor deskundig juridisch advies in te winnen, voordat u ergens mee akkoord gaat.

Wil uw werkgever uw dienstbetrekking beëindigen met wederzijds goedvinden en bent u ziek of zit u in spoor 2? Dan kunnen wij u adviseren en eventueel de vaststellingsovereenkomst voor u controleren. Daarin moet dan ook de transitievergoeding worden opgenomen.

Klik hier om de transitievergoeding te berekenen.

Klik hier om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren.