Vaststellingsovereenkomst pensioen

Beëindigt uw werkgever uw arbeidsovereenkomst? Wordt u ontslagen? Of beëindigt u samen uw dienstbetrekking met wederzijds goedvinden? Dan kunt u recht hebben op de transitievergoeding. Dat is een soort ontslagvergoeding.

De transitievergoeding geldt sinds 1 juli 2015, sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, en is bedoeld ter compensatie enerzijds en voor scholing (onderwijs) en transitie naar nieuw werk anderzijds. Maar de werknemer mag wel zelf weten hoe hij de transitievergoeding besteed.

Ondanks deze bedoeling van de transitievergoeding wordt de hoogte van de transitievergoeding niet beperkt als uw dienstbetrekking wordt beeindigd net voor uw pensioen. Dat heeft de Hoge Raad beslist. Maar als uw dienstbetrekking wordt beeindigd omdat u de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan heeft u geen recht op een transitievergoeding. Dat volgt uit de parlementaire geschiedenis.

Hoe hoog de transitievergoeding is hangt af van uw loon en hoelang u in dienst bent geweest.

Per volledig dienstjaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Als u een deel van een jaar heeft gewerkt, dan wordt voor dat deel de transitievergoeding per dag berekend.
Bij de berekening neemt u het bruto maandsalaris, met vakantiegeld, toeslagen, overuren, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

Als u meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad bij dezelfde werkgever, en u wordt ontslagen, dan tellen alle dienstperiodes mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Als u tussen de arbeidsovereenkomsten door een tijd niet voor de werkgever heeft gewerkt, dan telt uw contract van voor de onderbreking ook mee bij de berekening, als de periode tussen de contracten 6 maanden of minder was. Als uw arbeidsovereenkomst was onderbroken voor 1 juli 2015, dan mag de periode tussen de contracten minder dan 3 maanden zijn.

Wil uw werkgever uw dienstbetrekking beëindigen met wederzijds goedvinden en gaat u bijna met pensioen? Dan kunnen wij de vaststellingsovereenkomst voor u controleren. Daarin moet ook de transitievergoeding worden opgenomen.

Klik hier om de transitievergoeding te berekenen.

Klik hier om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren.