Vaststellingsovereenkomst ontslagbrief

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging door werkgever of door werknemer. De werkgever heeft meestal een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf nodig.

De arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een ontslagbrief (opzegging).

Wat moet er in een ontslagbrief (opzegging) staan?

Er moet in staan dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd en welke opzeggingstermijn wordt gehanteerd. Die is verschillend afhankelijk van de duur van het dienstverband. Je moet altijd opzeggen tegen het einde van de maand. Per direct opzeggen kan alleen in geval van ontslag op staande voet. Lees hier de voorwaarden die daarvoor gelden. In alle andere gevallen moet de opzegtermijn in acht genomen worden.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen worden opgezegd als dat in het contract is opgenomen. Anders kan het niet. Dan moet gewacht worden tot de contractsduur voorbij is of moet de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, met een vaststellingsovereenkomst, beeindigd worden.

Een werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt, kan in de ontslagbrief opnemen dat hij aanspraak wil maken op het openstaande loon, opgebouwde vakantiedagen, etc, en dat hij een getuigschrift wil ontvangen.

Let op: Een werknemer die zelf ontslag neemt, is in principe verwijtbaar werkloos, en zal geen recht hebben op een WW-uitkering. Het is in zo’n geval beter om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de werkgever.

Wat als ik in een opwelling heb gezegd dat ik ontslag wil?

Het komt weleens voor dat een werknemer in het heetst van de strijd roept dat hij ontslag wil. Een werkgever mag er dan niet zomaar vanuit gaan dat de werkgever echt de arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Hij zal moeten nagaan of de werknemer dat echt wil. Als de werknemer na een paar dagen erop terugkomt, zal de kantonrechter meestal van oordeel zijn dat er geen sprake is van een geldige opzegging en blijft de arbeidsovereenkomst bestaan.

Welke opzegtermijn geldt voor mij?

Voor de werkgever:
1 maand: bij dienstverband korter dan 5 jaar
2 maand: bij dienstverband van 5 – 10 jaar
3 maand: bij dienstverband van 10 – 15 jaar
4 maand: bij dienstverband van 15 jaar of langer.

Voor de werknemer geldt in principe een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij een afwijkende opzegtermijn is overeengekomen. In dat geval geldt voor de werkgever een dubbele opzegtermijn. En de opzegtermijn voor de werknemer mag maximaal 6 maanden zijn.

In de CAO kan een afwijkende opzegtermijn afgesproken zijn. Die geldt dan. Er geldt dan geen verdubbeling van de opzegtermijn voor de werkgever.

De opzegtermijn bij een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf

Als een ontslagvergunning wordt aangevraagd door de werkgever, en hij krijgt ontslagtoestemming, dan mag bij de opzegtermijn de duur van de procedure worden afgetrokken. Er moet wel altijd 1 maand opzegtermijn resteren. De werknemer moet wel de kans krijgen om te solliciteren naar een nieuwe baan.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Wil je meer weten over een ontslagbrief (opzegging), neem contact met ons op.