Vaststellingsovereenkomst ontslag

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst mag een proeftijd worden opgenomen, tenzij de arbeidsovereenkomst zes maanden of korter duurt. Dan mag er geen proeftijd worden opgenomen.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee jaar duren en bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer ook.

Bij een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden en korter dan twee jaar, mag de proeftijd een maand zijn.

Als in de arbeidsovereenkomst een te lange proeftijd wordt opgenomen, dan is de proeftijd helemaal niet geldig (nietig).

In de meeste gevallen kan de werknemer ontslagen worden tijdens de proeftijd. De arbeidsovereenkomst kan dan worden opgezegd door beide partijen. Er is dan geen toestemming van UWV Werkbedrijf of van de kantonrechter nodig.

In de proeftijd mag een werknemer niet ontslagen worden om een discriminatoire reden (discriminatie). Bijvoorbeeld wegens zwangerschap, ras of godsdienst.

Als de werknemer denkt dat de opzegging met discriminatie te maken heeft dan kan hij de kantonrechter vragen om het ontslag ongedaan te maken of om ter compensatie een billijke vergoeding te krijgen. Dit verzoek moet binnen twee maanden ingediend worden anders is het te laat.

Het is vaak wel heel moeilijk om aan te tonen dat er sprake is van discriminatie. Het kan verstandig zijn om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beeindigen, dus met een vaststellingsovereenkomst. Dan hebben beide partijen duidelijkheid en zekerheid, en zijn de juridische kosten beperkt.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Ook Rijksoverheid geeft informatie inzake ontslag bij proeftijd.

Wilt u meer informatie over ontslag in proeftijd, neem contact met ons op.