Vaststellingsovereenkomst ontslag wegens verwijtbaar handelen

Verwijtbaar handelen kan leiden tot ontslag. Het hoeft dan niet perse tot een rechtszaak te komen. Werkgever en werknemer kunnen in die situatie ervoor kiezen om een vaststellingsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Ook wel beeindigingsovereenkomst genoemd. Het voordeel daarvan is dat partijen op een fatsoenlijke manier uit elkaar kunnen gaan. Ook blijven de juridische kosten hierdoor beperkt. En beide partijen hebben zekerheid. Als de vaststellingsovereenkomst goed wordt opgesteld, behoudt de werknemer op het recht op een WW-uitkering.

Wanneer is er sprake van verwijtbaar handelen?

Er kan van alles aan de hand zijn. Er kan sprake zijn van seksueel overschrijdend gedrag, van het herhaaldelijk niet houden aan de regels, het schenden van de geheimhoudingsplicht, het negeren van veiligheidsvoorschriften, etc. Het moet gaan om zodanig verwijtbaar gedrag dat “van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”. Zo staat het in de wet.

Er kan dan aan de kantonrechter verzocht worden om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter zal in dat geval het verwijtbaar gedrag beoordelen en ook een belangenafweging maken. Maar zoals gezegd kan de arbeidsovereenkomst ook beëindigd worden door een vaststellingsovereenkomst.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij verwijtbaar handelen?

Dat hangt af van de specifieke situatie. De kantonrechter zal het verwijtbare gedrag beoordelen en een belangenafweging maken. Als de werknemer ernstig verwijtbaar gedrag verweten kan worden, dan kan hij zelfs het recht op een transitievergoeding verspelen. Al komt dat niet zo vaak voor.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk verwijtbaar handelen.

De Rijksoverheid geeft de volgende informatie inzake verwijtbaar handelen.

Wilt u meer informatie over verwijtbaar handelen, neem contact met ons op.