Vaststellingsovereenkomst ontslag wegens cumulatiegrond

In sommige ontslag situaties is er sprake van een combinatie van ontslagredenen. In bepaalde gevallen kan de werkgever dan een beroep doen op de cumulatiegrond. Dat kan sinds 1 januari 2020.

Wanneer is er sprake van de cumulatiegrond?

Er kan een beroep gedaan worden op de cumulatiegrond als er sprake is van een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de wettelijke gronden “die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten bestaan”.

Er hoeft dan niet per grond volledig aan alle vereisten worden voldaan. Het gedeeltelijk voldoen aan de gronden is voldoende als er sprake is van een combinatie van twee of meer gronden. Bijvoorbeeld kan er sprake zijn van deels disfunctioneren en deels verwijtbaar handelen. Of deels verwijtbaar handelen en deels verstoorde arbeidsrelatie. Meerdere combinaties zijn mogelijk.

Maar de arbeidsovereenkomst kan ook met wederzijds goedvinden beëindigd worden door een vaststellingsovereenkomst.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij de cumulatiegrond?

In de meeste gevallen van de cumulatiegrond zal de werknemer gewoon recht hebben op de transitievergoeding. Alleen als de werknemer ernstig verwijtbaar gedrag verweten kan worden, dan kan hij het recht op een transitievergoeding verspelen. En de kantonrechter kan bij de cumulatiegrond ook een extra vergoeding toekennen aan de werknemer, van maximaal de helft van de transitievergoeding. De hoogte is afhankelijk van in hoeverre de werkgever de ontslaggronden kan aantonen.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Ook de Rijksoverheid heeft informatie inzake cumulatiegrond.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over cumulatiegrond, neem contact met ons op.