Vaststellingsovereenkomst ontslag via UWV

Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door opzegging van de arbeidsovereenkomst na ontslagtoestemming van UWV Werkbedrijf.

Een werkgever kan terecht bij UWV Werkbedrijf voor twee ontslaggronden, namelijk bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bedrijfseconomische omstandigheden

Een werkgever kan om ontslagtoestemming vragen als dit nodig is om bedrijfseconomische redenen. Namelijk als de financiele situatie van het bedrijf zo slecht is dat ontslag noodzakelijk is. De werkgever moet dat onderbouwen met diverse (financiele) documenten.

De ontslagprocedure via UWV Werkbedrijf duurt ongeveer 4 weken. Het begint met een schriftelijk verzoek van de werkgever. Hij moet daarvoor de formulieren van UWV Werkbedrijf gebruiken.

Na het verzoek van de werkgever, geeft UWV Werkbedrijf de werknemer een termijn van twee weken om te reageren op het verzoek. In de meeste gevallen is het verstandig om daarvoor een ervaren advocaat in te schakelen.

Het UWV Werkbedrijf kan vervolgens nog een of meer schriftelijke rondes geven.

Het UWV Werkbedrijf zal vervolgens een beslissing geven en rekening houden met de belangen van beide partijen en kijken of er sprake is van een opzegverbod.

Als de werkgever een ontslagvergunning krijgt, moet hij binnen 4 weken de arbeidsovereenkomst opzeggen, rekening houdende met de opzegtermijn en de procedure tijd.

Als de werkgever of werknemer het niet eens is met de beslissing van UWV Werkbedrijf dan kan hij binnen twee maanden beroep instellen bij de kantonrechter.

Het UWV Werkbedrijf zal niet expliciet beslissen of recht is op een transitievergoeding. De wet bepaalt of recht is op een transitievergoeding. Als de werkgever die niet betaalt kan de werknemer met een brief de transitievergoeding claimen bij de werkgever.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Ook de Rijksoverheid heeft meer informatie over ontslag via UWV.

Wilt u meer informatie over ontslag via UWV, neem contact met ons op.