Vaststellingsovereenkomst ontslag via de rechter

Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door ontslag (ontbinding) via de kantonrechter.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan aan de rechter worden verzocht met een verzoekschrift. De reden moet daarin vermeld worden en onderbouwd. De wet kent een aantal redenen (ontslaggronden) op basis waarvan ontbonden kan worden.

Een ontslagprocedure bij de rechter verloopt met een schriftelijk deel en een mondeling deel.

Eerst wordt een verzoekschrift ingediend door degene die de ontbinding wil. Daarna volgt (desgewenst) een verweerschrift. Dan komt er een rechtszitting en kunnen beide partijen hun standpunten naar voren brengen en kan de rechter vragen stellen.

Daarna volgt er een uitspraak. Ook komt het veel voor dat de rechter alvast zegt wat hij mogelijk denkt over de zaak en stuurt de partijen met hun advocaten de gang op. Vaak komt er dan alsnog een schikking (afspraak over de beeindiging) tot stand, die door de griffier wordt vastgelegd.

Als er geen schikking wordt getroffen, dan zal de rechter binnen enkele weken schriftelijk uitspraak doen.

Als de uitspraak van de rechter niet naar wens is, kan hoger beroep bij het gerechtshof ingesteld worden binnen 3 maanden vanaf de uitspraak van de rechter.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Als u vragen heeft over ontslag via de rechter, neem contact met ons op.