Vaststellingsovereenkomst ontslag bij disfunctioneren

Disfunctioneren kan leiden tot ontslag. Het hoeft dan niet perse tot een rechtszaak te komen. Werkgever en werknemer kunnen in die situatie ervoor kiezen om een vaststellingsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Ook wel beeindigingsovereenkomst genoemd. Het voordeel daarvan is dat partijen op een fatsoenlijke manier uit elkaar kunnen gaan. Ook blijven de juridische kosten hierdoor beperkt. En beide partijen hebben zekerheid. Als de vaststellingsovereenkomst goed wordt opgesteld, behoudt de werknemer op het recht op een WW-uitkering.

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer aantoonbaar niet geschikt is voor zijn functie. De werkgever zal dat moeten bewijzen. En dan nog is dat niet voldoende. Als er sprake is van disfunctioneren zal de werkgever eerst een verbetertraject moeten aangaan met de werknemer. De werknemer moet in een bepaalde periode de kans krijgen om te werken aan zijn geschiktheid. Er moet een concreet plan met concrete doelstellingen voor komen.

Als het verbetertraject niet voor voldoende verbetering in het functioneren van de werknemer heeft gezorgd, dan is de werkgever er nog niet. De werkgever moet dan ook nog onderbouwen dat er geen mogelijkheid is van herplaatsing in een andere passende functie in de organisatie. Dat kan ook binnen het concern zijn.

Als aan al het voorgaande is voldaan, dan kan aan de kantonrechter verzocht worden om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter zal in dat geval het disfunctioneren beoordelen. Maar zoals gezegd kan de arbeidsovereenkomst ook beëindigd worden door een vaststellingsovereenkomst.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij disfunctioneren?

In de meeste gevallen van disfunctioneren zal de werknemer gewoon recht hebben op de transitievergoeding. Alleen als de werknemer ernstig verwijtbaar gedrag verweten kan worden, dan kan hij zelfs het recht op een transitievergoeding verspelen. Vaak speelt die situatie niet bij disfunctioneren.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk disfunctioneren.

Als uw vragen heeft over ontslag bij disfunctioneren, neem contact met ons op.