Vaststellingsovereenkomst kantonrechtersformule

Beëindigt uw werkgever uw arbeidsovereenkomst? Wordt u ontslagen? Of beëindigt u samen uw dienstbetrekking met wederzijds goedvinden? Dan kunt u recht hebben op de transitievergoeding. Dat is een soort ontslagvergoeding. Hoe hoog de transitievergoeding is hangt af van uw loon en hoelang u in dienst bent geweest.

Tot 1 juli 2015, toen de Wet Werk en Zekerheid werd ingevoerd gold de Kantonrechtersfomule. Die is tot stand gekomen zodat kantonrechters in het hele land op dezelfde manier de ontslagvergoeding zouden berekenen. Door toepassing van de Kantonrechtersformule komt er een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding dan met de transitievergoeding. Soms wordt in onderhandelingen over beeindiging van de arbeidsovereenkomst nog wel eens de Kantonrechtersformule gebruikt. Per 1 juli 2015 geldt wettelijk de transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Per volledig dienstjaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Als u een deel van een jaar heeft gewerkt, dan wordt voor dat deel de transitievergoeding per dag berekend.
Bij de berekening neemt u het bruto maandsalaris, met vakantiegeld, toeslagen, overuren, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

De transitievergoeding is maximaal € 83.000 bruto. Of als uw salaris hoger is, eenmaal het bruto jaarsalaris.

Het kan zijn dat op u een cao van toepassing is, en dat daarin staat dat u in plaats van een transitievergoeding een vervangende voorziening krijgt. Vanaf 1 januari 2020 is dit alleen nog maar mogelijk bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De vervangende voorziening hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding.

Wil uw werkgever uw dienstbetrekking beëindigen met wederzijds goedvinden? Dan kunnen wij u adviseren en eventueel de vaststellingsovereenkomst voor u controleren. Daarin moet dan ook de transitievergoeding worden opgenomen.

Klik hier om de transitievergoeding te berekenen.

Klik hier om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren.