Vaststellingsovereenkomst arbeidsongeschiktheid en ziekte

In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid mag de werkgever de werknemer in principe niet ontslaan, niet de arbeidsovereenkomst opzeggen (opzegverbod). (In sommige gevallen kan ontslag tijdens ziekte wel, maar ontslag wegens ziekte niet.)

Het gaat om twee aaneengesloten jaren. Alleen als er een hersteld periode is van meer dan 4 weken dan gaat de termijn weer opnieuw lopen.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid hoeft de werkgever het loon van de werknemer niet meer door te betalen. Tenzij UWV een loonsanctie oplegt, waardoor de werkgever ook nog een derde jaar moet doorbetalen. Dat komt voor als UWV oordeelt dat er te weinig aan reintegratie is gedaan in die twee jaar (Poortwachterstoets bij de aanvraag van een WIA-uitkering).

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en daarna de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dus niet bij de kantonrechter.

Tijdens ziekte kan de werkgever wel op andere gronden de kantonrechter verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar de kantonrechter zal hier niet snel in mee gaan, zeker niet als hij het vermoeden heeft dat het verzoek toch verband houdt met ziekte.

Het opzegverbod kent een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als er sprake is van bedrijfssluiting of sluiting van een bedrijfsonderdeel, of als de werknemer niet aan de reintegratieplichten voldoet, of redelijke instructies niet opvolgt, of passend werk weigert.

Maar de arbeidsovereenkomst kan ook met wederzijds goedvinden beëindigd worden door een vaststellingsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid van twee jaar of langer. Dan hebben beide partijen duidelijkheid en zekerheid. En worden de juridische kosten beperkt.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid?

In de meeste gevallen zal de werknemer gewoon recht hebben op de transitievergoeding. Alleen als de werknemer ernstig verwijtbaar gedrag verweten kan worden, dan kan hij het recht op een transitievergoeding verspelen.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Neem contact met ons op.