Vaststellingsovereenkomst Aanzegplicht/Aanzegvergoeding

Als een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, moet de werkgever minimaal een maand voor het einde schriftelijk aangeven of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen of niet, en onder welke voorwaarden. Dit wordt de aanzegplicht genoemd.

De aanzegplicht geldt niet bij contracten korter dan zes maanden of gedurende een project.

Als de werkgever zich niet houdt aan de aanzegplicht dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding van een bruto maandsalaris. Als de werkgever wel aanzegt maar te laat dan heeft de werknemer recht op de aanzegvergoeding naar rato.

De werknemer moet de aanzegvergoeding uiterlijk binnen twee maanden na het dienstverband claimen. Anders is het te laat. Als de werkgever niet betaalt kan de werknemer binnen twee maanden na het dienstverband een verzoek indienen bij de kantonrechter om deze vergoeding alsnog te krijgen.

Onze ervaren advocaat kan u helpen als er sprake is van mogelijk ontslag.

Ook de Rijksoverheid heeft informatie inzake aanzegtermijn.

Als u vragen heeft over de aanzegplicht en / of de aanzegvergoeding, neem dan contact met ons op.