Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst in onderling overleg, ook wel: met wederzijds goedvinden, kunnen beëindigen. Het is dan niet nodig om een procedure te starten bij de kantonrechter of het UWV.

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die werkgever en werknemer maken over de beëindiging van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Neem direct contact met ons op voor een gratis intake en om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Wat staat er allemaal in een vaststellingsovereenkomst?

U kunt denken aan de volgende onderwerpen die geregeld moeten worden in een vaststellingsovereenkomst:

– einddatum arbeidsovereenkomst
transitievergoeding of ontslagvergoeding
– eindafrekening
– inleveren van bedrijfsbezittingen
– wel of geen vrijstelling van werkzaamheden
– geheimhouding
– wel of geen relatiebeding of concurrentiebeding
– vergoeding van juridische kosten
– getuigschrift
– finale kwijting

Hoe behoud ik mijn recht op een WW-uitkering?

Om het recht op een WW-uitkering te behouden is het belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat het initiatief tot beëindiging van het dienstverband uitgaat van de werkgever en dat er geen dringende reden is voor ontslag. Ook is het belangrijk om bij de einddatum van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. En zo zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan de vaststellingsovereenkomst moet voldoen. Wij controleren dat voor u.

Voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent, is het van belang dat u een specialist raadpleegt. Wij bieden daarom een gratis intake aan. Om deze manier is het gelijk duidelijk wat we voor u kunnen betekenen.